Magistrát města Plzně
Odbor životního prostředí
Úvod Aktuálně Den Země 2014

Den Země 2014

Den Země 2014

Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně vypisuje

u příležitosti oslav Dne Země

tradiční tematicky zaměřenou ekologicko - výtvarnou a tvořivou soutěž. Více viz. leták. 

Zveřejněno: 24. 2. 2014, Thierlová Lenka