Magistrát města Plzně
Odbor životního prostředí
Úvod Environmentální profil MMP Environmentální profil Magistrátu města Plzně

Environmentální profil Magistrátu města Plzně

V rámci modernizace veřejné správy se vedení města i MMP rozhodlo k zavedení integrovaného systému řízení, tj. i systému environmentálního managementu (dále jen EMS), jehož součástí je Environmentální profil MMP. Jeho znění najdete v příloze.

Příloha:

Environmentální profil MMP

 

Zveřejněno: 19. 1. 2012, Sýkora František