Magistrát města Plzně
Odbor životního prostředí
Úvod Zemědělství

Zemědělství

Ochrana zemědělského půdního fondu

Činnost oddělení

Zajišťování výkonu státní správy dle zákona č. 334/1992 sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF)

Přenesená působnost obce s rozšířenou působností

Pro území města Plzně a obcí Dýšina, Chrást, Chválenice, Kyšice, Letkov, Lhůta, Losiná, Mokrouše, Nezbavětice, Nezvěstice, Starý Plzenec, Štáhlavy, Štěnovický Borek a Tymákov:

Jedná se především o situace:

  • vydání rozhodnutí v pochybnostech
  • změna kultury pozemku (z TTP na ornou půdu)
  • uložení opatření k nápravě na pozemku (různé varianty)
  • souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF
  • stanovení finančních odvodů za zábor ZPF
  • souhlas s použitím sedimentů na ZPF

Formuláře

Důležité formuláře týkající se problematiky ochrany zemědělského půdního fondu naleznete v kategorii Formuláře.

Zveřejněno: 30. 11. 2009, Kolářík Radek