Magistrát města Plzně
Odbor životního prostředí
Úvod Aktuálně Město Plzeň vyhlašuje projekt Výsadba stromů…

Město Plzeň vyhlašuje projekt Výsadba stromů na území města Plzně

Zastupitelstvo města Plzně odsouhlasilo dne 14. 9. 2023 vyhlášení projektu s názvem Výsadba stromů na území města Plzně. Cílem projektu je podpořit výsadbu dřevin a zvýšit tím množství zeleně ve městě. Podpora bude určena majitelům pozemků (pouze fyzickým osobám) a poskytnuta bude formou věcného daru. Projekt bude realizován pouze na území města Plzně v zastavěném území (mimo zastavěné území nikoliv, z důvodu druhové skladby dřevin)

Stromy a rostliny dokáží na základě procesu fotosyntézy "odčerpávat" oxid uhličitý z ovzduší a produkovat kyslík, který je pro člověka nezbytný. Vzrostlý strom vyrobí denně takové množství kyslíku, že by teoreticky pokrylo potřebu kyslíku k dýchání nejméně pro deset lidí. Vegetace ve městech působí jako přirozený filtr škodlivých látek v ovzduší. Stromy zachycují jedovatý přízemní ozón, oxidy síry a dusíku, oxid uhelnatý a jemný polétavý prach, který na sebe váže řadu toxických látek.

Vzrostlá zeleň zajišťuje zvlhčení prostoru a jeho ochlazování. Pod stromy lze naměřit až o méně než 3 °C nižší teplotu a v noci naopak teplotu o tři stupně vyšší. To vše pomocí evapotranspirace. Ta je způsobena vylučováním vody prostřednictvím pórů v listech. Stromy se "potí" jako lidé. Voda při vypařování z listů spotřebuje teplo z ovzduší, tedy teplo držící se ve městech, a tak chladí ovzduší, např. koruna o rozpětí 9 metrů vypaří 151 litrů vody za den. Snižují tak potřebu klimatizace v horkých obdobích až o 30 % a zároveň snižují také potřebu vytápění v chladných měsících o 20-50 %.

Stromy fungují pro obyvatele měst jako klimatizace a zároveň poskytují úkryt a obživu mnoha druhům zvířat. Patří také mezi významnou estetickou složku zastavěného území.

Zeleň v městském prostředí umožňuje vnímat přirozené rytmy např. střídání ročních období. Stromy jsou zdrojem inspirace a estetických požitků.

Podat přihlášku lze až do 31. prosince 2023, a to buď osobně nebo písemně na adresu Magistrát města Plzně, Odbor životního prostředí, Kopeckého sady 11, Plzeň, anebo prostřednictvím datové schránky, ID 6iybfxn.

Přílohy:

- Katalog dřevin
- Všeobecné podmínky projektu
- Přihláška k projektu
- Jak správně strom zasadit a následná peče

 

OŽP MMP, 29. 8. 2023

 

 
Zveřejněno: 28. 8. 2023, Sýkora František