Magistrát města Plzně
Odbor životního prostředí
Úvod Rybářství

Rybářství

Činnost oddělení

správa rybářství je vykonávána v přenesené působnosti Magistrátem města Plzně - odborem životního prostředí. Výkon státní správy rybářství se řídí zákonem č. 99/2004 Sb., o rybářství a jeho prováděcí vyhláškou č. 292/2023 Sb. Kompetence Magistrátu města Plzně, jako příslušného rybářského orgánu se vztahuje na ustanovování a rušení rybářských stráží, vedení evidence všech rybářských stráží ve své působnosti a dále na vydávání rybářských lístků.

Ale rybáři pozor! Vydávání rybářských lístků na území města Plzně je dále svěřeno Statutem města Plzně jednotlivým městským obvodům, podle místa trvalého bydliště žadatele. Magistrát města Plzně vydává rybářské lístky pouze pro obce, které jsou ve správním území města Plzně, jako příslušné obce s rozšířenou působností – tzn. pro následující obce: Chrást, Dýšina, Kyšice, Letkov, Tymákov, Mokrouše, Starý Plzenec, Lhůta, Losiná, Šťáhlavy, Nezbavětice, Nezvěstice, Chválenice a Štěnovický Borek. V praxi to znamená, že rybář, který má trvalé bydliště uvedeno v Plzni na Borech si půjde pro rybářský lístek na ÚMO Plzeň 3 a rybář s adresou v občanském průkazu Starý Plzenec si přijde pro rybářský lístek na Magistrát města Plzně, odbor životního prostředí.

K získání rybářského lístku jsou nutné následující doklady:

 • občanský průkaz
 • dříve vydaný rybářský lístek nebo jiný doklad, osvědčujícím, že již byl držitelem rybářského lístku. U prvožadatelů – osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku (vydávají jednotlivé místní organizace Českého rybářského svazu na základě přezkoušení ze znalosti z oblasti rybářství, biologie ryb, právních předpisů apod.)
 • vyplněný formulář žádosti je k dispozici na příslušných úřadech nebo ho naleznete v kategorii Formuláře.

Vystavení rybářského lístku podlého správnímu poplatku podle doby jeho platnosti:

30 dní 200,- Kč
10 let 500,- Kč
neurčito 1000,- Kč


Sleva:
(platí pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce)

10 let 250,- Kč


Cizinci vydá rybářský lístek některý z výše uvedených úřadů, podle toho kde se dotyčný zdržuje. K vydání rybářského lístku se musí cizinec prokázat:

 • pasem nebo ID kartou
 • dříve vydaným rybářským lístkem
 • jiným dokladem, osvědčujícím, že již byl držitelem rybářského lístku,
 • osvědčením o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku, nebo
 • rybářským lístkem, licencí nebo obdobným dokladem, vydaným ve státě, jehož je občanem.

Důvody zániku platnosti vydaného RL:

 • uplynutím doby, na kterou byl vydán
 • úmrtím nebo dnem nabytí PM rozhodnutí o prohlášení za mrtvého
 • převzetím nového RL, nebo
 • uplynutím doby 60 dnů ode dne změny jména, popřípadě jmen, nebo příjmení

DUPLIKÁT RL SE NEVYDÁVÁ.

Zveřejněno: 30. 11. 2009, Kolářík Radek