Magistrát města Plzně
Odbor životního prostředí
Úvod Aktuálně Den zvířat 2012

Den zvířat 2012

Mezinárodní den zvířat
 
Ve dnech  4. a  5.10. 2012 oslavil odbor ŽP  MMP Den zvířat na Základní škole v Sedlci  a v  Liticích.  Akce se zúčastnil  Ing. M. Vobruba ze Zoologické a botanické zahrady města Plzně, K. Makoň ze Záchranné stanice živočichů a zástupci  Městské policie. Po povídání s hosty si děti na památku ozdobily hrneček, talířek nebo mističku.
Fotky z této akce naleznete v sekci fotogalerie.

 

               
                                                  

Zveřejněno: 16. 10. 2012, Thierlová Lenka