Hospodaření s dešťovou vodou

Nadační fond Zelený poklad s podporou statutárního města Plzně bude přijímat projekty zaměřené na hospodaření s dešťovou vodou

Součástí Základního grantového programu mohou být dílčí výzvy na specifická témata. Cílem je zviditelnění některých důležitých témat a iniciace nových projektů. Novým tématem je v této výzvě hospodaření s dešťovou vodou vzhledem k současné aktuálnosti tohoto tématu. 

O granty ve výši od 20 000 Kč do  200 000 Kč mohou školy, spolky a další organizace působící v Plzni žádat do 7. listopadu 2016. Mezi úspěšné žadatele se předpokládá rozdělit 500 000 Kč.

 

© 2023 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu