Město Plzeň vyhlašuje projekt Výsadba stromů na území města Plzně

Zastupitelstvo města Plzně odsouhlasilo dne 14. 9. 2023 vyhlášení projektu s názvem Výsadba stromů na území města Plzně. Cílem projektu je podpořit výsadbu dřevin a zvýšit tím množství zeleně ve městě. Podpora bude určena majitelům pozemků (pouze fyzickým osobám) a poskytnuta bude formou věcného daru. Projekt bude realizován pouze na území města Plzně v zastavěném území (mimo zastavěné území nikoliv, z důvodu druhové skladby dřevin)

Stromy a rostliny dokáží na základě procesu fotosyntézy "odčerpávat" oxid uhličitý z ovzduší a produkovat kyslík, který je pro člověka nezbytný. Vzrostlý strom vyrobí denně takové množství kyslíku, že by teoreticky pokrylo potřebu kyslíku k dýchání nejméně pro deset lidí. Vegetace ve městech působí jako přirozený filtr škodlivých látek v ovzduší. Stromy zachycují jedovatý přízemní ozón, oxidy síry a dusíku, oxid uhelnatý a jemný polétavý prach, který na sebe váže řadu toxických látek.

Vzrostlá zeleň zajišťuje zvlhčení prostoru a jeho ochlazování. Pod stromy lze naměřit až o méně než 3 °C nižší teplotu a v noci naopak teplotu o tři stupně vyšší. To vše pomocí evapotranspirace. Ta je způsobena vylučováním vody prostřednictvím pórů v listech. Stromy se "potí" jako lidé. Voda při vypařování z listů spotřebuje teplo z ovzduší, tedy teplo držící se ve městech, a tak chladí ovzduší, např. koruna o rozpětí 9 metrů vypaří 151 litrů vody za den. Snižují tak potřebu klimatizace v horkých obdobích až o 30 % a zároveň snižují také potřebu vytápění v chladných měsících o 20-50 %.

Stromy fungují pro obyvatele měst jako klimatizace a zároveň poskytují úkryt a obživu mnoha druhům zvířat. Patří také mezi významnou estetickou složku zastavěného území.

Zeleň v městském prostředí umožňuje vnímat přirozené rytmy např. střídání ročních období. Stromy jsou zdrojem inspirace a estetických požitků.

Podat přihlášku lze až do 31. prosince 2023, a to buď osobně nebo písemně na adresu Magistrát města Plzně, Odbor životního prostředí, Kopeckého sady 11, Plzeň, anebo prostřednictvím datové schránky, ID 6iybfxn.

Přílohy:

- Katalog dřevin

- Všeobecné podmínky projektu

- Přihláška k projektu

- Jak správně strom zasadit a následná peče

 

OŽP MMP, 29. 8. 2023

 

 
© 2023 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu