Program ke zlepšení kvality ovzduší ve městě Plzni

V průběhu minulého a tohoto roku byla zpracována aktualizace Programu zlepšení kvality ovzduší města Plzně k roku 2016. Aktualizace byla zpracována oddělením Ochrany čistoty ovzduší ČHMÚ, pobočka Plzeň,  viz příloha.

© 2023 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu