Publikace Životní prostředí města Plzně v angličtině

Šesté vydání publikace Životní prostředí města Plzně

Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně Vám představuje v pořadí již šesté vydání publikace pojednávající o životním prostředí našeho města. Pro velký zájem ze zahraničí bylo rozhodnuto o vydání anglické verze této oblíbené publikace. Toto vydání může zaujmout např. také zahraniční či české studenty, kteří v tomto oboru používají angličtinu.

Úvod publikace je věnován geografii, geologii, klimatu či historii našeho města. Důraz je rovněž kladen na hodnoty a ochranu přírody a krajiny a informace kolem plzeňských vodních toků a ploch. Dále není opomenuta ani problematika kvality ovzduší, energetiky či odpadů. Mimo jiné je také věnována pozornost územnímu plánování a rozvoji dopravního systému. Zajímavostí je např. představení plzeňských naučných stezek nebo výsledky výtvarných soutěží našich dětí. V neposlední řadě se v publikaci objevují informace o parcích včetně pozoruhodného sadového okruhu historického jádra města a informace o příměstských rekreačních lesích a rekreačních oblastech.

Publikace obsahuje 56 stran. Poutavý populárně naučný text je doplněn o více než sto padesát vybraných fotografií, mapek, kreseb, tabulek a grafů. Toto vydání bude v omezeném množství k dispozici v Informační kanceláři města Plzně a na našem odboru  životního prostředí v Kopeckého sadech 11. Publikace je rovněž k dispozici ke stažení na úvodní stránce ve formátu PDF (15 MB).

Mgr. Miroslav Klán, editor

© 2021 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu