Magistrát města Plzně
Odbor životního prostředí
Úvod Aktuálně Výtvarná soutěž ke Dni Země

Výtvarná soutěž ke Dni Země

Statutární město Plzeň a Odbor životního prostředí MMP vypisuje u příležitosti oslav
DNE ZEMĚ 22. dubna 2010


ekologicko - výtvarnou soutěž
určenou pro žáky a třídy plzeňských základních, speciálních a uměleckých středních škol

Téma soutěže:
„Tvář Země“

Zaměření, povolené techniky, cíle : 
V letošním ročníku jsme zvolili téma „Tvář Země“. Toto téma umožňuje zobrazení Země tak, jak ji jednotlivci vidí, představují si ji a nebo jaká by „tvář“ měla být. Cílem je vytvořit originální myšlenku související s životním prostředím či  ekologií.

Dílo:
A) plošná kresba, malba nebo jiná výtvarná technika max. do velikosti A3
B) prostorové (trojrozměrné) materiál: libovolný (přírodní materiál, recyklova- telný materiál např. plast, papír…), podmínkou je jejich odolnost proti vodě a větru (viz dále výstava)

Soutěž se vypisuje pro:                                          
A. Třídní kolektivy základních škol  na území města Plzně 
     Dílo: plošné i prostorové
B. Jednotlivé samostatně činné školáky z Plzně
      Dílo: plošné i prostorové
C. Speciální základní školy na území města Plzně 
      Dílo: plošné i prostorové
D.  Umělecké základní a střední školy na území města Plzně
      Dílo:  pouze  prostorové!

Soutěžní kategorie:
I.   Věková kategorie –  první stupeň základních škol, kolektivy (1 až 5 třída ), jednotlivci ve věku (6 až 11 let).
II.  Věková kategorie -  druhý stupeň základních škol, kolektivy (6 až  9 třída),  jednotlivci ve věku ( 12 až 16 let).
III.  Speciální ZŠ bez věkové kategorie.
IV.  Umělecké školy bez věkové kategorie.

Velmi důležité je, aby každé dílo mělo čitelně uvedeno: jméno autora, věk autora, třídu kterou navštěvuje, adresu školy a příslušnou soutěžní kategorii
Kontaktní osoby (podrobnější informace):
Ing. Adéla Hájková – HajkovaA@plzen.eu – tel.: 37803 3227
Lenka Thierlová  – Thierlova@plzen.eu – tel.: 37803 3204

 

 

 

 

 

 

 

Zveřejněno: 26. 1. 2010, Thierlová Lenka