Záplavy leden 2011

Vysoké teploty, tající sněhová pokrývka a dešťové srážky byly  příčinnou dvou povodňových příhod  v období  mezi 8. a 18. lednem 2011.


Při první povodňové příhodě o víkendu 8. a 9. ledna bránily plynulému odtékání vody z území  především ledové jevy  (kry) na řekách.  Při druhé povodňové příhodě, kulminující ke konci následujícího týdne pak už tak plná koryta řek nepobrala další vodu z dešťových srážek.


Zvýšené hladiny se projevily prakticky na všech řekách na Plzeňsku. Průtoky odpovídaly maximálně dvou až pětileté vodě. Nejvyhrocenější byla situace v povodí řeky Mže, kdy z VD Hracholusky v noci ze 14. na 15. ledna odtékalo historicky (za dobu existence přehrady) největší množství vody, a to 144 m3/s, což odpovídá tzv. pětileté až desetileté vodě.
Díky manipulacím na VD Hracholusky a VD České údolí se celkově podařilo usměrnit průběh povodně v Plzni natolik, že nedošlo k žádným významným povodňovým škodám.

Vybrané fotografie naleznete v naší fotogalerii nebo na portálu města Plzně.

 

© 2021 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu