Magistrát města Plzně
Odbor životního prostředí
Úvod Aktuálně Změna způsobu vytápění II. - dotace zastaveny

Změna způsobu vytápění II. - dotace zastaveny

banner

Finanční podpora pro nízkoemisní způsoby vytápění v domácnostech v Plzni - v současné době jsou dotace zastavené

Rada města Plzně schválila Zásady pro finanční podporu přechodu z nekvalitních způsobů vytápění na nízkoemisní způsoby vytápění ve městě Plzni. Cílem této systémové podpory je trvalé odstranění stávajících zastaralých topenišť na tuhá paliva za kvalitní nízkoemisní způsoby vytápění na území města Plzně.  Toto opatření je zaměřeno zejména na snižování vnášení jemných prachových částic a nebezpečných polycyklických aromatických uhlovodíků do venkovního ovzduší. 

Výše příspěvku činí max. 50 %  žadatelem vynaložených nákladů na pořízení instalovaného zařízení (zdroje tepla), a to do max. výše 30 tis.,- Kč.

Jedná se o: klasické a kondenzační kotle na plynná paliva, předávací stanice dálkového tepla (CZT), zdroje tepla na elektrickou energii, kotle na tuhá paliva s automatickou regulací hoření a přidávání paliva, mikrokogenerační jednotky na plynná paliva s kontinuálním spalováním. 

Význam poskytování dotací ze strany města spočívá především v motivaci občanů k realizaci nízkoemisního způsobu vytápění a zároveň v kompenzaci vyšších pořizovacích nákladů na kvalitní zdroj tepla. O dotaci na zařízení instalované v budovách určených k trvalému bydlení může požádat v souladu s předepsanými podmínkami každá fyzická osoba starší 18 let. Žádosti se předkládají na předepsaném formuláři s požadovanými doklady až po uvedení nového zdroje tepla do provozu. Dotace se vztahuje na nové zařízení instalované v souladu s právními předpisy. 

Žádosti o dotaci je možné podávat od 2.1.2012 na Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně, Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň.

Tento dotační program nahrazuje a zjednodušuje podobný dotační program vypsaný v roce 2010.

Další informace naleznete v níže uvedených přílohách.

Přílohy:
Zásady pro finanční podporu přechodu z nekvalitních způsobů vytápění na nízkoemisní způsoby vytápění ve městě Plzni (PDF 44 kB)
Formulář žádosti o dotaci (PDF 38 kB)

Zveřejněno: 11. 12. 2011, Klán Miroslav , Mgr.

Kam pokračovat...