Environmentální profil Magistrátu města Plzně

V rámci modernizace veřejné správy se vedení města i MMP rozhodlo k zavedení integrovaného systému řízení, tj. i systému environmentálního managementu (dále jen EMS), jehož součástí je Environmentální profil MMP. Jeho znění najdete v příloze.

Příloha:

Environmentální profil MMP

 

© 2023 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu