Magistrát města Plzně
Odbor životního prostředí
Úvod Aktuálně Financování projektů pro zlepšení kvality…

Financování projektů pro zlepšení kvality ovzduší - seminář

Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně si Vás dovoluje pozvat na bezplatný seminář

„Možnosti financování projektů pro zlepšení kvality ovzduší v Plzeňském kraji z Operačního programu Životní prostředí“,

který pořádáme ve spolupráci s Krajským úřadem Plzeňského kraje a občanským sdružením ENVIC, provozovatelem Regionálního poradenského a informačního místa pro Operační program Životní prostředí.

Čas a místo konání:

pondělí 17. ledna 2011, 9:00 – 14:00
Jednací sál Zastupitelstva č. 174 Krajského úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň

Seminář je určen zejména pro zástupce obcí, podnikatelských subjektů, příspěvkových a neziskových organizací, které zvažují investice ke snížení emisí (snížení prašnosti na území obce, rekonstrukce spalovacích zdrojů, technická a technologická opatření ve výrobních procesech, omezování emisí v zemědělském provozu apod.).

Na semináři bude představena prioritní osa 2. Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Operačního programu Životní prostředí, včetně ukázky konkrétních projektů a opatření, na které je možné v roce 2011 čerpat dotace.

Součástí programu bude i příspěvek Českého hydrometeorologického ústavu o aktuálním stavu ovzduší na území Plzeňského kraje.

Účast na semináři je zdarma. Program a přihláška na seminář jsou připojeny v příloze.
Vyplněnou přihlášku prosím zašlete do 14. ledna 2011 e-mailem či listovní poštou na adresu:

Regionální poradenské a informační místo pro OP ŽP
ENVIC, občanské sdružení
Prešovská 8, 301 00 Plzeň
E-mail: ic.plzen@envic.cz

Kontaktní osoba: Mgr. Alena Lehmannová, telefon 377 220 323

Program semináře a přihláška doc (141 kB)

Mgr. Miroslav Klán, Odbor životního prostředí MMP

Zveřejněno: 5. 1. 2011, Klán Miroslav , Mgr.