Magistrát města Plzně
Odbor životního prostředí
Úvod Aktuálně Publikace Životní prostředí města Plzně 5.…

Publikace Životní prostředí města Plzně 5. díl

Vážení čtenáři,
vytvořili jsme pro vás v pořadí již pátý díl publikace o životním prostředí města Plzně. Jedná se o volné pokračování předešlých dílů. Tentokrát jsme se kromě jiného zaměřili na město Plzeň, jako na místo vhodné k životu. Provedeme vás a seznámíme s obdobím sahajícím od pravěku do založení Nové Plzně roku 1295. Pootevřeme dvířka poznání naší geologické minulosti. Na pozoruhodná místa upozorní rovněž článek o naučných stezkách, kde možná naleznete inspiraci na pěkný výlet. Publikace se dále zabývá rekreačními oblastmi, zajímavostmi vodních ploch, problematikou hluku a ovzduší, pylového zpravodajství a v neposlední řadě seznamuje i s nádherou a nepřebernou rozmanitostí motýlů a včel. Dále se dozvíte také o některých projektech zabývajících se životním prostředím.

Tato publikace je určena zejména pro širší odbornou veřejnost, studenty středních a vysokých škol, ale jistě zaujme i další zájemce o informace z oblasti životního prostředí. Poutavou formou seznamuje čtenáře s některými pozoruhodnými detaily, se kterými se většinou běžně nesetká. Protože místo v této publikaci je velmi omezené, najdete v doporučené literatuře odkazy na další zdroje informací týkající se dané problematiky.

Publikaci město vydalo v dvoutisícovém nákladu. Zájemci si ji mohou vyzvednou, spolu s předešlými díly, v Informační kanceláři města Plzně na náměstí Republiky 1, na odboru životního prostředí v Kopeckého sadech nebo si ji rovněž mohou stáhnout na úvodní stránce ve formátu PDF (15 MB).

Vydané publikace o životním prostředí v Plzni byly také převedeny do formy tzv. elektronické knihy (e-book). Bližší informace naleznete na: http://mapy.plzen.eu/aktuality-7/ebook-historicky-atlas-mesta-plzne.aspx.

Mgr. Miroslav Klán, editor.

 

Zveřejněno: 26. 8. 2010, Klán Miroslav , Mgr.

Kam pokračovat...