Magistrát města Plzně
Odbor životního prostředí
Úvod Aktuálně Seminář - Operační program ŽP

Seminář - Operační program ŽP

Ministerstvo životního prostředí ČR pořádá bezplatný seminář zaměřený na možnosti získání finanční podpory z Operačního programu Životní prostředí na projekty v oblasti zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí.

Seminář se bude konat dne 26.10. 2010 od 9:30 v Plzni v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje v sále Zastupitelstva, Škroupova 1760/18, 30613 Plzeň.

Z Operačního programu Životní prostředí je v současné době možné čerpat finanční prostředky na projekty vedoucí ke snížení dopadů znečištěného ovzduší na lidské zdraví a na životní prostředí v rámci Prioritní osy 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí. 

Kromě informací o současné kvalitě ovzduší a připravovaných změnách v legislativě v oblasti ochrany ovzduší, získáte především informace o aktivitách podporovaných v rámci prioritní osy 2, o způsobilých výdajích a přijatelnosti projektů i o způsobu administrace žádostí. Diskutovány budou rovněž podmínky pro získání veřejné podpory.
Součástí semináře je i možnost konzultací konkrétních investičních záměrů s odborníky ze Státního fondu životního prostředí, který Operační program Životní prostředí administruje.

Program semináře  ppt (420 kB)

Implementační dokument pdf (2,6 MB)

Oprávnění žadatelé jsou detailně popsáni v tabulce na straně 38 Implementačního dokumentu.

 Přihlášky na: petra.neuwirthova@cefacz.eu

Zveřejněno: 5. 10. 2010, Klán Miroslav , Mgr.