Den dětí 2010

Magistrát města Plzně, odbor životního prostředí pořádal v rámci oslav Dne Dětí již po jedenácté ekologickou vycházku  tzv. „stopovačku za pohádkou“. Tato akce je zaměřena na děti z mateřských škol. Jednalo se o ekologickou vycházku jejíž trasa dne 4.6.2010 vedla od kostela sv. Jiří až do parku v Potoční ulici (cca 1,5 km).
Vzhledem k nepříznivému počasí byla vycházka 3.6.2010 v Borském parku zrušena a nahrazena akcí na zahradě 55. MŠ.
Děti plní na jednotlivých stanovištích ekologicky zaměřené úkoly.
V tomto roce se jednalo o tyto stanoviště:
1) třídění komunálního odpadu
2) poznávání druhů stromů a jejich plodů
3) sportovní úkol + dopravní značky a ekologické dopravní prostředky
4) určování druhů hub
5) naše fauna

V posledních šesti letech se tato akce zatraktivnila pro děti pomocí pohádkových postav, které provází děti na jednotlivých stanovištích. Na závěr jsou děti za splněné úkol odměněni drobnými upomínkovými předměty a sladkostmi. Ceny zajišťuje odbor životního prostředí ve spolupráci s oddělením prezentace a marketingu a odborem sociálních služeb. Akce proběhly ve dnech 4. a 10.6.2010. Celkem se zúčastnilo cca 350 dětí.

 Fotografie z této akce naleznete v kategorii fotogalerie

© 2019 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu