Den dětí 2011

Ve dnech 31.5. a 2.6.2011 Magistrát města Plzně, odbor životního prostředí pořádal v rámci oslav Dne Dětí již po dvanácté ekologickou vycházku  tzv. „stopovačku za pohádkou“. Tato akce je zaměřena na děti z mateřských škol. Jednalo se o ekologickou vycházku jejíž trasa vedla od kostela sv. Jiří až do parku v Potoční ulici (cca 1,5 km).
Děti plní na jednotlivých stanovištích ekologicky zaměřené úkoly.
V tomto roce se jednalo o tyto stanoviště:
1) třídění komunálního odpadu
2) chytání rybiček
3) sportovní úkol + dopravní značky a ekologické dopravní prostředky
4) určování druhů hub
5) poznávání druhů stromů a jejich plodů
6) naše fauna

V posledních letech se tato akce zatraktivnila pro děti pomocí pohádkových postav, které provází děti na jednotlivých stanovištích. Na závěr jsou děti za splněné úkoly odměněni drobnými upomínkovými předměty a sladkostmi. Ceny zajišťuje odbor životního prostředí ve spolupráci s oddělením prezentace a marketingu a odborem sociálních služeb.Celkem se zúčastnilo 20 tříd z mateřských škol.

Fotografie z akce viz. fotogalerie.

 

© 2019 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu