Magistrát města Plzně
Odbor životního prostředí
Úvod Granty a dotace Nadační fond Zelený poklad

Nadační fond Zelený poklad

Nadační fond Zelený poklad (NFZP) vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostředí města Plzně - Zelený poklad, zřizovatelem je město Plzeň. Posláním Nadačního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zaměřené na ochranu přírody, revitalizaci veřejných prostranství a ekologickou výchovu nejenom dětí a mládeže, ale i široké veřejnosti.

Město Plzeň je největším dárcem nadačního fondu. Další finanční prostředky jsou získávány od místních firem, zahraničních dárců a dalších subjektů.

Více informací naleznete na webových stránkách fondu www.zelenypoklad.org

Zveřejněno: 17. 12. 2009, Kolářík Radek