Nadační fond Zelený poklad

Nadační fond Zelený poklad (NFZP) vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostředí města Plzně - Zelený poklad, zřizovatelem je město Plzeň. Posláním Nadačního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zaměřené na ochranu přírody, revitalizaci veřejných prostranství a ekologickou výchovu nejenom dětí a mládeže, ale i široké veřejnosti.

Město Plzeň je největším dárcem nadačního fondu. Další finanční prostředky jsou získávány od místních firem, zahraničních dárců a dalších subjektů.

Více informací naleznete na webových stránkách fondu www.zelenypoklad.org

© 2023 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu