Magistrát města Plzně
Odbor životního prostředí
Úvod Ovzduší Monitoring ovzduší

Monitoring ovzduší

Monitoring ovzduší a informace o znečištění ovzduší - Co dělat při výskytu smogu?

V Plzni je provozován automatický monitorovací systém (AMS) kvality ovzduší. Měření je prováděno na jedné mobilní a šesti stacionárních měřících stanicích.

Tyto stanice jsou umístěny:Monitoring ovzduší

 • Plzeň-střed (Pallova ul.)
 • Plzeň-Slovany (Koterovská ul.)
 • Plzeň-Bory (transfúzní stanice)
 • Plzeň-Lochotín (plavecký bazén PF)
 • Plzeň-Skvrňany (konečná tramvaje č.2)
 • Plzeň-Chlum

Jejich poloha byla zvolena tak, aby hodnoty na nich naměřené podávaly celkový obraz o znečištění
na území města Plzně. 

Aktuální informace o znečištění získáte

 • na Odboru životního prostředí Magistrátu města Plzně, v pracovní době
 • u Českého hydrometeorologického ústavu, pobočka Plzeň nebo na www.chmi.cz

Co dělat při smogovém ohrožení?

 • omezit jízdu motorovým vozidlem ve městě
 • omezit pobyt venku na minimum
 • větrat jen krátce a intenzivně, nepobývat v zakouřených místech
 • nepoužívat žádné spreje nebo organická rozpouštědla
 • nepoužívat krbová a otevřená topeniště
 • odložit fyzickou námahu a cvičení
 • zastavit veškerou činnost spojenou s velkou prašností
Zveřejněno: 21. 12. 2009, Kolářík Radek