Online monitoring

Aktuální informace o kvalitě ovzduší v ČR
Informace o úrovni znečištění ovzduší

Mapy znečištění ovzduší ze stanic AIM
Aktuální neverifikovaná data

Přehled překročení imisních limitů
Předběžný přehled překročení imisních limitů a cílových imisních limitů znečišťujících látek v aktuálním a předchozím roce

Naměřená data ze stanic AIM
Data AIM v grafech

Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Tabelární přehledy dat z automatických stanic

Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Tabelární přehledy dat z manuálních stanic

Aktuální hodnoty přízemního ozonu v Evropě
Ozonová mapa

© 2023 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu