Praktické rady

Co udělat když:

…jste se stali svědky vodohospodářské havárie?

Volejte:

  • Hasičský záchranný sbor města Plzně, tel. 150
  • Policii ČR , tel. 158
  • Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně, tel. 37803 3200
  • Českou inspekci životního prostředí, tel. 377 237 038, mobil 731 405 350
  • Příslušný ÚMO
  • Povodí Vltavy s.p. 377 307 383, 377 307 111 (v případě nebezpečí znečištění povrchových nebo podzemních vod) nebo Vodárnu Plzeň a.s., tel. 377 242 445-446 (v případě nebezpečí úniku závadné látky do veřejné kanalizace)

 …vidíte někoho umývat auto u řeky, rybníka nebo vidíte někoho při nedovoleném vypouštění odpadních vod?

Vyzvěte dotyčného, aby zanechal nedovolené činnosti - nepomůže-li to, případ oznamte:

  • Městské policii, tel. 156
  • Příslušnému ÚMO
  • Odboru životního prostředí Magistrátu města Plzně, tel. 378 033 218-221
  • Policii ČR, tel. 158

 …uniká voda z prasklého vodárenského potrubí?

Volejte centrální dispečink VODÁRNY PLZEŇ a.s., tel. 377 413 444.
 

…jste zjistili poruchu či poškození veřejné kanalizace?

Volejte centrální dispečink VODÁRNY PLZEŇ a.s., tel. 377 413 444.

…chcete zjistit jakost vody ve veřejné vodovodní síti?

Aktuální informace najdete na webových stránkách společnosti www.vodarna.cz  v sekci Vše o vodě, příp. volejte zákaznickou linku 377 413 222. 

© 2023 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu