Magistrát města Plzně
Odbor životního prostředí
Úvod Voda Vodní toky a plochy Plzně

Vodní toky a plochy Plzně

Vodní toky na území města Plzně

Významné vodní toky
Mže, Radbuza, Úhlava, Úslava, Berounka, Vejprnický potok - správce toku: Povodí Vltavy s.p.

Vybrané drobné vodní toky
Luční, Božkovský potok - správce toku: Povodí Vltavy s.p.,
Litický, Bolevecký potok - správce toku: statutární město Plzeň, Správa veřejného statku,
Hrádecký potok - správce toku: Povodí Vltavy s.p.,
Radčický potok - správce toku: Lesy České republiky

Vodní plochy na území města Plzně

Údolní nádrž České údolí - spravuje: Povodí Vltavy s.p.
Košutecké jezírko - spravuje: Povodí Vltavy s.p.
Velký bolevecký rybník, Senecký, Šídlovský, Nováček, Kamenný, Třemošenský, Košinář, Vydymáček - spravuje statutární město Plzeň, Správa veřejného statku

 

Digitální povodňový plán Plzeňského kraje

http://dpp.kr-plzensky.cz/html/index.html


Povodňový plán ORP Plzeň


http://dpp.kr-plzensky.cz/pub_3209/

Zveřejněno: 1. 12. 2009, Kolářík Radek