Chráněná území

  

Zvláště chráněná území

Území přírodovědecky či esteticky velmi významná nebo jedinečná mohou být vyhlášena jako zvláště chráněná. Cílem jejich ochrany nejčastěji bývá udržení nebo zlepšení dochovaného stavu území nebo ponechání území či jeho části samovolnému vývoji.

Na území města Plzně bylo vyhlášeno celkem sedm zvláště chráněných území  v kategoriích přírodní rezervace (PR) a přírodní památka (PP).

Přírodní park

K ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami může být vyhlášen přírodní park. Důvodem pro jeho zřízení je omezení takového využití území, které by znamenalo zničení nebo poškození stavu této oblasti.

Na území města Plzně se nachází přírodní park Horní Berounka.

 

 

další
© 2023 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu