Magistrát města Plzně
Odbor životního prostředí
Úvod Příroda Památné stromy

Památné stromy

Mimořádně významné dřeviny, jejich skupiny a stromořadí může orgán ochrany přírody vyhlásit svým rozhodnutím za památné. (ve smyslu § 46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ).

Památné stromy je zakázáno poškozovat, ničit a rušit v přirozeném vývoji.

V okrese Plzeň - město byly za památné vyhlášeny následující stromy, jejich skupiny a stromořadí:

1. Alej Kilometrovka

Úzké, 1070 m dlouhé dvouřadé stromořadí je nejznámější plzeňskou alejí. Vede od Kalikovského mlýna na břehu Mže až k Lochotínskému parku. Byla založena v roce 1893 plzeňským okrašlovacím spolkem. Z mnoha druhů dřevin v ní převládají olše lepkavé, jasany ztepilé a lípy. V současné době prochází alej komplikovanou rekonstrukcí.Alej Kilometrovka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druh dřeviny:smíšená alej
Vyhlášen za památný:vyhláškou Národního výboru města Plzně ze dne 22.9.1987
Důvod ochrany:krajinotvorná hodnota
Katastrální území:Plzeň
Číslo parcely:12713, 12702/2, 12702/1, 10832/1
Ochranné  pásmo:v okruhu 10 metrů od paty kmene každého stromu

 

 2. Borovice u Košináře

 Solitérní borovice roste vedle lesní cesty nedaleko rybích sádek u rybníka Košinář v Plzni Bolevci. Strom je chráněn pro svoji velikost, dobrý zdravotní stav, výraznou estetickou a naučnou funkci.

Borovice u Košináře 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druh dřeviny:borovice lesní (Pinus Sylvestris)
Vyhlášen za památný:rozhodnutím Magistrátu města Plzně ze dne 3.5.2006
Důvod ochrany:esteticky zajímavý strom, významný vzrůstem
Katastrální území:Bolevec
Číslo parcely:2922/1
Obvod kmene v 1,3 m:2,46 m
Výška stromu:19 m
Stáří (odhad let):150
Ochranné  pásmo:kruh o průměru 7,84 metru, který zasahuje na pozemek p.č. 3155/2, k.ú. Bolevec

  

3. Duby u Velkého rybníka

Dožívající duby najdeme na hrázi Velkého boleveckého rybníka v Plzni. Údajně pocházejí z původního osázení hráze v 15. století. Jeden ze dvou kmenů největšího z nich byl v minulosti zničen ohněm. Nebyl však odstraněn a díky citlivé konzervaci se můžeme kochat jeho zajímavým torzem dodnes.

Duby u Velkého rybníka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druh dřeviny:dub letní (Quercus Robur)
Vyhlášen za památný:vyhláškou Národního výboru města Plzně ze dne 22.9.1987
Důvod ochrany:stromy významné stářím a svým vzrůstem
Katastrální území:Bolevec
Číslo parcely:2370, 2373
Stáří (odhad let):400
Ochranné  pásmo:kruh 10 metrů od paty stromu
1. Obvod kmene v 1,3 m:7,10 m
1. Výška stromu:29 m
2. Obvod kmene v 1,3 m:5,70 m
2. Výška stromu:17 m
3. Obvod kmene v 1,3 m:4,60 m
3. Výška stromu:17 m

 

 4. Körnerův dub

Statný dub se dvěma srostlými kmeny najdeme v Zoologické a botanické zahradě města Plzně na místě bývalé Kodetovy zahrady založené ve 20. letech 20. století. V té době již  mohutný dub byl do této zahrady citlivě zakomponován významným zahradním architektem J. Kumpánem. Dnes doplňuje kamennou japonskou zahradu Šówa – en (Jestřáb).
Körnerův dub

 

 

 

 

 

 

 

Druh dřeviny:dub letní (Quercus Robur)
Vyhlášen za památný:rozhodnutím Magistrátu města Plzně ze dne 6.11.1997
Důvod ochrany:strom významný stářím a svým vzrůstem, krajinná dominanta
Katastrální území:Plzeň
Číslo parcely:10947/2
Obvod kmene v 1,3 m:7,65 m
Výška stromu:30 m
Stáří (odhad let):400
Ochranné  pásmo:kruh o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výši 130 cm nad zemí

 

5. Koterovská lípa

Je nejsilnější z plzeňských památných lip. Stojí u mlýna v Koterově, na ostrově vytvořeném náhonem a řekou Úslavou. Má hustou, téměř kulovitou korunu a dutý kmen. Otvor do dutiny je zakrytý. Roste na soukromém pozemku a vstup k ní je možný pouze se souhlasem majitelů.

Koterovská lípa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druh dřeviny:lípa velkolistá (Tilia Platyphyllos)
Vyhlášen za památný:vyhláškou Národního výboru města Plzně ze dne 23.3.1979
Důvod ochrany:strom významný stářím a svým vzrůstem
Katastrální území:Koterov
Číslo parcely:56
Obvod kmene v 1,3 m:5,46 m
Výška stromu:24 m
Stáří (odhad let):250
Ochranné  pásmo:8 metrů kolem stromu

 

 6. Lípa v Dýšině

Strom s pravidelnou a vyváženou korunou tvoří dominantu v zástavbě obce Dýšina. Je jedním z posledních exemplářů kdysi vysazené aleje podél komunikace vedoucí z Dýšiny na Novou Huť.Lípa v Dýšině

 

 

 

 

 

 

 

 

Druh dřeviny:lípa malolistá (Tilia cordata)
Vyhlášen za památný:rozhodnutím Okresního úřadu Plzeň-sever ze dne 24.05.2001
Důvod ochrany:esteticky zajímavý strom, významný vzrůstem
Katastrální území:Dýšina
Číslo parcely:603
Obvod kmene v 1,3 m:3,11 m
Výška stromu:22 m
Stáří (odhad let):120
Ochranné  pásmo:kruh o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výši 130 cm nad zemí

 

 7. Lípy u Mže

Dvojici statných lip najdeme na pravém břehu náhonu, nedaleko silničního mostu v Plzni – Křimicích. Zajímavé jsou jejich souběžné, vysoké a přímé kmeny.
Lípy u Mže

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druh dřeviny:lípa velkolistá (Tilia Platyphyllos)
Vyhlášen za památný:rozhodnutím Magistrátu města Plzně ze dne 18.2.2002
Důvod ochrany:stromy významné svým vzrůstem
Katastrální území:Křimice
Číslo parcely:10
Stáří (odhad let):180 – 260
Ochranné  pásmo:kruh o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výši 130 cm nad zemí
1. Obvod kmene v 1,3 m:4,14 m
1. Výška stromu:35 m
2. Obvod kmene v 1,3 m:4,94 m
2. Výška stromu:33 m

  

8. Sedlákova lípa

Uprostřed pole mezi Nezbavěticemi, Šťáhlavy a Nezvěsticemi stojí nápadná, i když nevysoká lípa. Ve volném prostoru vytvořila zcela pravidelnou, hustou korunu srdcovitého tvaru.

Sedlákova lípa 

 

 

 

 

 

 

Druh dřeviny:lípa malolistá (Tilia cordata)
Vyhlášen za památný:usnesením Okresního národního výboru Plzeň-jih ze dne 26.03.1976
Důvod ochrany:strom významný vzrůstem s estetickou a kulturně historickou hodnotou
Katastrální území:Nezbavětice
Číslo parcely:452/2, 449
Obvod kmene v 1,3 m:4,50 m
Výška stromu:21 m
Stáří (odhad let):180
Ochranné  pásmo:kruh o poloměru 10 m

 

9. Smrk – Troják v Lánech

Uprostřed boleveckého polesí v lesní části Lány v blízkosti naučné Sigmondovy stezky roste památný smrk ztepilý. Je zajímavý tím, že se jeho jednotný kmen ve výšce 2,5 m rozděluje na tři přímé samostatné kmeny.Smrk - Troják v Lánech

 

 

 

 

 

 

 

Druh dřeviny:smrk ztepilý (Picea Abies)
Vyhlášen za památný:vyhláškou Národního výboru města Plzně ze dne 22.9.1987
Důvod ochrany:strom významný svým vzrůstem
Katastrální území:Bolevec
Číslo parcely:2995
Obvod kmene v 1,3 m:3,44 m
Výška stromu:38 m
Stáří (odhad let):130
Ochranné  pásmo:v okruhu 10 metrů od paty kmene stromu

Zveřejněno: 13. 1. 2010, Klán Miroslav , Mgr.