Významné krajinné prvky

Významné krajinné prvky (VKP) jsou ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny utvářející její typický vzhled nebo přispívající k udržení její stability.
Zákon ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny rozeznává dva typy VKP.

První skupinu tvoří prvky, které jsou v definici tohoto pojmu přímo uvedeny a jsou tedy významnými krajinnými prvky ze zákona. Jsou to: lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy.

Druhou skupinou jsou části krajiny, které orgán ochrany přírody zaregistruje jako významný krajinný prvek, zejména meze, trvalé travní plochy, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků.

Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce.

Registrované  významné krajinné prvky na území města Plzně

V současné době je v Plzni vyhlášeno 70 těchto významných krajinných prvků:

 Městský obvod Plzeň 1

Název 

Datum registrace 

Prostředí 

1Park u nové Fakultní nemocnice 30.7.1998 park
2Prameny v Pramenní ulici 9.12.1998 prameniště
3Bolevecký hřbitov 14.4.1999 hřbitov
4Malé Košutecké jezírko 14.4.1999 jezírko
5Park u jezírka Košutka 14.4.1999 park a jezírko 
6U všech svatých 14.4.1999 hřbitov
7Lochotínský park 22.11.2000 park
8Park Horní Lochotín22.11.2000 park 
9Centrální park Lochotín 22.11.2000 park 
10Zoologická a botanická zahrada 23.1.2001 zahrada
11Bývalý Židovský hřbitov 13.2.2001 hřbitov 
12Roudenské lomy 29.5.2001 výrazný morfologický tvar 
13Bývalá Klotzova zahrada30.5.2001 zahrada 
14Strž u Zámečku 20.7.2001 výrazný morfologický tvar 
15Viničné terasy 8.1.2002 výrazný morfologický tvar 

 Městský obvod Plzeň 2 

 

Název

Datum registrace 

Prostředí

1Hradiště 27.4.1994 výrazný morfologický tvar
2Mokřad na Černickém potoce - J část 1.6.1998 mokřad
3Mikulášský hřbitov 14.4.1999 hřbitov
4Papírenský park 14.4.1999 park
5Park na Jiráskově náměstí 14.4.1999 park
6Park na Mikulášském náměstí 14.4.1999 park
7Chvojkovy lomy 23.1.2001 park
8Stráň V závrtku 24.1.2001 výrazný morfologický tvar
9Mokřad na Černickém potoce - S část 12.2.2001 mokřad
10Na vyhlídce 20.2.2001 výrazný morfologický tvar
11Park a stráň nad Úhlavou 30.4.2001 park
12Velká Homolka 30.4.2001 park

Městský obvod Plzeň 3

Název

Datum registrace

Prostředí

1Borský park 5.6.1995 park
2Luftova zahrada 1.9.1997 zahrada
3Meditační zahrada 15.1.1999 zahrada
4Tyršův sad 18.1.1999 sad
5Doudlevecký hřbitov 24.5.1999 hřbitov
6Park Křimická 15.1.2001 park
7Skvrňanský hřbitov15.1.2001 hřbitov
8Alej v Kaplířově ulici 22.1.2001 alej
9Parkové úpravy na Masarykově náměstí 7.3.2001 zeleň v centrální části města
10Mez severně od Radobyčic 7.3.2001 mez
11Parkové úpravy na náměstí Míru 12.3.2001 zeleň v centrální části města
12Park na náměstí Českých bratří 7.5.2001 park

 Městský obvod Plzeň 4

Název

Datum registrace

Prostředí

1Park v Homolkách 30.9.1996 park
2Lobezký park 9.10.1996 park
3Hřbitov U sv. Jiří 24.5.1999 hřbitov
4Ústřední hřbitov 31.5.1999 hřbitov
5Židovský hřbitov 1.11.1999 hřbitov
6Park Potoční 14.11.2000 park
7Park Habrmannovo náměstí 15.1.2001 park
8Alej k papírně 27.6.2001 alej
9Hrádecká Homolka 28.6.2001 lesní porost v zemědělské krajině
10Remíz u Újezda 20.7.2001 remíz
11Zaklesnutý meandr u Lobez 20.2.2002 výrazný morfologický tvar
12Stráň západně od Chlumu 21.2.2002 výrazný morfologický tvar

Městský obvod Plzeň 5 - Křimice

Název

Datum registrace

Prostředí

1Mokřad u Ovčína 27.1.1999, změna registrace (posunutí hranice)- rozhodnutí č. ŽP/4325/08 ze dne 1.10.2008mokřad
2Křimický hřbitov 24.5.1999hřbitov
3Parčík u Lobkowiczké hrobky1.11.1999 parčík
4Zámecký park v Křimicích 7.9.2000 park
5Dolov6.11.2001 sad

 Městský obvod Plzeň 6 - Litice

Název

Datum registrace

Prostředí

1Litický hřbitov 14.11.2000 hřbitov
2Hrad v Liticích 23.5.2001 výrazný morfologický tvar

 Městský obvod Plzeň 7 - Radčice  

Název

Datum registrace

Prostředí

1Radčický hřbitov 24.5.1999hřbitov
2Starý úvoz 15.1.2001 mez
3Radčická cihelna 16.1.2001 zeleň v zemědělské krajině
4Terasy nad Radčicemi 16.1.2001 meze

Městský obvod Plzeň 8 - Černice

Název

Datum registrace

Prostředí

1Mokřad v Hačkách 9.12.1998 mokřad
2Černický hřbitov 14.4.1999 hřbitov
3Koridor na Dolejším Černicku 24.1.2001 mez
4Alej ke Kačí louži 26.1.2001 alej
5Stráň u Černického mlýna 14.2.2001 výrazný morfologický tvar
6Terasy u Černického hřbitova 20.2.2001 výrazný morfologický tvar

Městský obvod Plzeň 9 - Malesice

Název

Datum registrace

Prostředí

1Zámecký park v Malesicích 25.2.2004 park

 Městský obvod Plzeň 10 - Lhota

Název

Datum registrace

Prostředí

1Remíz ve Lhotě 14.10.1996remíz

 

Ke zobrazení jednotlivých významných krajinných prvků v mapě či nad leteckým snímkem můžete využít aplikaci GSWeb.

Nápověda k ovládání tohoto prohlížeče grafických dat a názorné příklady použití GSWebu jsou k dipozici na hlavní stránce prohlížeče, v pravé horní části okna. 

K rychlé lokalizaci lze využít parcelní čísla pozemků, která jsou uvedena u každého významného krajinného prvku.

Seznam registrovaných VKP (28kB)

 

Park u nové Fakultní nemocnice 

 Park u nové Fakultní nemocnice

Registrační číslo: 8401
Datum registrace: 30.7.1998

Katastrální území: Plzeň
Parcelní čísla: 12102/9, 12102/10, 12102/16, 12102/17, 12102/18, 12102/19, 12102/20, 12102/28

Důvod ochrany: cenná plocha z hlediska krajinářského i botanického 

 

 

 

 

 

 

Prameny v Pramenní ulici 

 

Registrační číslo: 8402
Datum registrace: 9.12.1998

Katastrální území: Plzeň
Parcelní čísla: 11684, 11691, 11692, 11693, 11694, 11695/2, 11695/3, 11695/5, 11696, část 11697/1, 11697/2, 11697/3, 12099, část 12102/9, 12785/4, část 12785/5, 12788

Důvod ochrany: cenná plocha z krajinářského i botanického hlediska

 

Bolevecký hřbitov 

 

Registrační číslo: 8301
Datum registrace: 14.4.1999

Katastrální území: Bolevec
Parcelní čísla: 1895, 1896

Důvod ochrany: cenná plocha z krajinářského i botanického hlediska

 

Malé Košutecké jezírko

 Malé Košutecké jezírko

Registrační číslo: 9305
Datum registrace: 14.4.1999

Katastrální území: Bolevec
Parcelní číslo: 1567/1

Důvod ochrany: cenná plocha z krajinářského i botanického hlediska

     

 

 

 

 

 

 Park u jezírka Košutka

 Park u jezírka Košutka

Registrační číslo: 9301
Datum registrace: 14.4.1999

Katastrální území: Bolevec
Parcelní čísla: 1364/1, 1365/1, 1365/2, 1366/1, 1366/4, 1366/2, 1366/6, 1366/7, 1391, 1392, 1395, 1393/1, 1394/1, 1394/2, 1394/4

Důvod ochrany: cenná plocha z krajinářského i botanického hlediska

 

 

 

 

 

 

U všech svatých

U všech svatých

Registrační číslo: 8403
Datum registrace: 14.4.1999

Katastrální území: Plzeň
Parcelní čísla: 12076/1, 12076/2, 12078, 12064, 12079/1, část 12082/1, část 12760/1

Důvod ochrany: cenná plocha z hlediska krajinářského i botanického

 

 

 

 

 

 

Lochotínský park 

 

Registrační číslo: 9403
Datum registrace: 22.11.2000 

Katastrální území: Plzeň
Parcelní čísla: 10832/1, 10832/2, 10935, 10941, 10943, 10946/4, 10946/11, 10946/12, část 11102/3, 12688/37, 12688/39, 12688/45, část 12698/2, část 12716/1

Důvod ochrany:  lokalita cenná z hlediska krajinářského a dendrologického

 

Park Horní Lochotín 

 

Registrační číslo: 9303
Datum registrace: 22.11.2000

Katastrální území: Plzeň
Parcelní čísla: 11124/1, 11124/2

Důvod ochrany: lokalita cenná z hlediska krajinářského a dendrologického

 

Centrální park Lochotín

 

Registrační číslo: 9306
Datum registrace: 22.11.2000

Katastrální území: Plzeň, Bolevec
Parcelní čísla: k.ú. Plzeň: 14341, 14344, 14346, 14347, 14349, 11319/1, část11319/278, 11319/281, 11319/284, 11319/320, 11319/322, 11319/324, 11319/326, 11319/327, 11319/376, 11319/377, 11319/378, 11319/379, 11319/388, 11319/389, 14332/1, 14332/2, 14332/3, k.ú. Bolevec: 1137/1,1142/35

Důvod ochrany: ekostabilizační funkce parku v sídlištní zástavbě

 

Zoologická a botanická zahrada

 Zoologická a botanická zahrada

Registrační číslo: 9402
Datum registrace: 23.1.2001

Katastrální území: Plzeň
Parcelní čísla: 10948, 10975, 10714/11, 12, 6; 10946/1, 10, 11 část, 13, 16, 2, 3, 4 část, 5, 8, 9; 10947/11, 12, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 4, 42, 5, 6, 7, 8, 9; 10951/1,4, 5, 6, 7; 10953/1, 10, 11, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 7, 8; 10955/1, 2, 3; 10958/1, 3, 4; 10965/10, 11, 12, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 3, 4, 5, 6, 8, 9; 10966/1, 10967/1, 3, 4; 10970/1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 8, 9; 10971/1, 2, 3; 10976/1, 10, 21, 22, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 10977/1, 2, 5, 6; 10978/1, 5, 6, 7

Důvod ochrany: lokalita cenná z hlediska krajinářského, ekostabilizační fce

 

 

 

Bývalý Židovský hřbitov 

Bývalý židovský hřbitov

Registrační číslo: 8304
Datum registrace: 13.2.2001

Katastrální území: Plzeň
Parcelní čísla: 11638, 11639, 11640 

Důvod ochrany: lokalita cenná z hlediska krajinářského, ekostabilizační fce
výskyt křovin a křovinných lesních společenstev s příměsí původních druhů dřevin

 

 

 

 

 

 

Roudenské lomy

 

Registrační číslo: 8302
Datum registrace: 29.5.2001

Katastrální území: Plzeň
Parcelní čísla: 12480, 12481/1, 12481/3, 12482, 12483, 12484/1, 12486, 12487/1, 12488/1, 12489/1, 12490/1, 12491/1, 12493, 12494, 12495, 12496, 12500/1,2, 12505, 12508/1, 12508/2, 12508/3, 12509, 12511, 12512/1, 12512/2, 12513/1 

Důvod ochrany: lokalita cenná z hlediska krajinářského a geologického, ekostabilizační fce., bory na kyselých podkladech skal a písků

 

Bývalá Klotzova zahrada

 

Registrační číslo: 9401
Datum registrace: 30.5.2001

Katastrální území: Plzeň
Parcelní čísla: 11586/2, 11703/1, 11703/2, 11704, část 11705

Důvod ochrany: lokalita cenná z hlediska krajinářského, ekostabilizační fce.,  doubravy na kyselých podkladech mírně teplých oblastí, ostrůvek zeleně uprostřed městské zástavby

 

Strž u Zámečku 

 

Registrační číslo: 9304
Datum registrace: 20.7.2001

Katastrální území: Plzeň
Parcelní čísla: 11073, 11074/1-3, část 11075/1,2

Důvod ochrany: lokalita cenná z hlediska krajinářského, ekostabilizační fce.,  doubravy na kyselých podkladech mírně teplých oblastí

 

Viničné terasy

 

Registrační číslo: 9404
Datum registrace: 8.1.2002

Katastrální území: Plzeň 

Parcelní čísla: 10995, 10998, 11005, 11006, 11007, 11008, 11011, 11014, 11016, 11018, 11022, 11023, 11024, 11025, 11027, 11028, 11029, 11030, 11032, 11034, 11036, 11039, 11040, 11047, 11049, 11050, 11051, 11055, 11056, 10993/1, 10993/1, 10993/9, 11000/1, 11000/2, 11000/3, 11000/4, 11000/5, 11009/1, 11009/2, 11012/1, 11020/1, 11021/1, 11021/2, 11038/1, 11038/2, 11048/1, 11052/1, 11052/2, 11053/2, 12717/2

Důvod ochrany: lokalita cenná z hlediska krajinářského, ekostabilizační fce., výskyt společenstev borů na kyselých podkladech skal, křovin a křovinných lesních plášťů mírně teplých oblastí 

    

Hradiště

 

Registrační číslo: 8603
Datum registrace: 27.4.1994

Katastrální území: Hradiště u Plzně

Parcelní čísla: 236, 237/1, 237/2, 237/3, 238, 239, 241, 242, 243, 244

Důvod ochrany: cenná plocha z krajinářského , botanického a archeologického hlediska  

  

Mokřad na Černickém potoce - J část 

Mokřad na Černickém potoce - J. část

Registrační číslo: 7702
Datum registrace: 1.6.1998

Katastrální území: Bručná, Koterov 

Parcelní čísla: 1405, 831/54

Důvod ochrany: cenná plocha z krajinářského i botanického hlediska  

 

 

 

 

 

Mokřad na Černickém potoce - S část

 Mokřad na Černickém potoce - S část

Registrační číslo: 7701
Datum registrace: 12.2.2001 

Katastrální území: Koterov
Parcelní čísla: část 667/1, 668, 669, 674

Důvod ochrany: lokalita cenná z hlediska krajinářského, ekostabilizační fce

  

 

 

 

 

 

Na vyhlídce

 

Registrační číslo: 7502
Datum registrace: 20.2.2001

Katastrální území: Božkov
Parcelní čísla: 1290/1

Důvod ochrany: cenná plocha z krajinářského i botanického hlediska, výskyt suchomilné a teplomilné travinobylinné vegetace, křovinných společenstev teplých a mírně teplých oblastí, společenstva skal a sklaních štěrbin

   

Park a stráň nad Úhlavou

 

Registrační číslo: 8602
Datum registrace: 30.4.2001

Katastrální území: Hradiště u Plzně 
Parcelní čísla: 245, 246, 247/1, 247/2, 248, 249/1, 249/8, 248/11, 250, 251/1-3, 252, 253/1, 253/2, 253/3, 254/1-2, 254/4-6, 255, 256/1-3, 257/1, 257/7, 257/9, 257/10, 257/20, 258

Důvod ochrany: lokalita cenná z hlediska krajinářského, ekostabilizační fce, výskyt společenstev křovinného lesního plášťě mírně  teplých oblastí  a parkové úpravy    

 

 Mikulášský hřbitov

 Mikulášský hřbitov

Registrační číslo: 8501
Datum registrace: 14.4.1999

Katastrální území: Plzeň
Parcelní čísla: 1213/1, 1213/3, 1215, 1216/2    

Důvod ochrany: cenná plocha z hlediska krajinářského i botanického

 

 

 

 

 

Papírenský park 

Papírenský park

Registrační číslo: 8503
Datum registrace: 14.4.1999 

Katastrální území: Plzeň
Parcelní čísla: 1653, 1654, 1668/1, 1668/2

Důvod ochrany: cenná plocha z krajinářského i botanického hlediska

 

 

 

 

 

Park na Jiráskově náměstí 

Park na Jiráskově náměstí

Registrační číslo: 8505
Datum registrace: 14.4.1999 

Katastrální území: Plzeň
Parcelní čísla: část 1752/1, 1752/5, 1752/6, 1752/7

Důvod ochrany: cenná plocha z hlediska krajinářského i botanického

   

 

 

 

 

Park na Mikulášském náměstí 

Park na Mikulášském náměstí

Registrační číslo: 8502
Datum registrace: 14.4.1999 

Katastrální území: Plzeň
Parcelní čísla: část 1208/1, 1208/2, 1208/3, 1209, 1208/8

Důvod ochrany: cenná plocha z hlediska krajinářského i botanického

  

 

 

 

 

 

Chvojkovy lomy

 

Registrační číslo: 8506
Datum registrace: 23.1.2001

Katastrální území: Plzeň
Parcelní čísla: 2336/47, 2336/51-52, 2336/54-64, 2336/66-71

Důvod ochrany: lokalita cenná z hlediska krajinářského, ekostabilizační fce

    

Stráň V závrtku

 

Registrační číslo: 7602 
Datum registrace: 24.1.2001 

Katastrální území:  Božkov 
Parcelní čísla: 1273, 1276, 1389/2 

Důvod ochrany: lokalita cenná z hlediska krajinářského, ekostabilizační fce.,  výskyt doubrav na kyselých podkladech

 

Velká Homolka 

 Velká Homolka

Registrační číslo: 8601
Datum registrace: 30.4.2001

Katastrální území: Plzeň
Parcelní čísla: 4624/59, 14001, 14002, 14003, 14004, 14019, 14021, 14172/2, 14173, 14177, 14185, 14271/1, 14282, 14285, část 14296, 14281, 14271/3, 14283, 14275, 14284, 14286, 14172/1, část 14176, část 14184

Důvod ochrany: lokalita cenná z hlediska krajinářského, ekostabilizační fce

 

 

 

 

 

 

Borský park

Borský park

Registrační číslo: 9601
Datum registrace: 5.6.1995 

Katastrální území: Plzeň
Parcelní čísla: 8161, 8162, 8163, 8164, 8165, 8166, 8167, 8169, 8179, 8180, 8181, 8182, 8185, 8187, 8189, 8242, 8286, 8287, 10376, 10378, 10379/1, 10379/2, 10380/1, 8153/1, 8153/154, 8153/86, 8184/7, 8186/1, 8205/6 část, 8205/9, 8205/1

Důvod ochrany:  cenná plocha z krajinářského i botanického hlediska

 

 

 

 

 

Luftova zahrada

 

Registrační číslo: 9604
Datum registrace: 1.9.1997 

Katastrální území: Doudlevce
Parcelní čísla: 487/1, 487/2

Důvod ochrany:  cenná plocha z hlediska krajinářského, botanického a historického  

 

Doudlevecký hřbitov 

Doudlevecký hřbitov

Registrační číslo: 9603
Datum registrace: 24.5.1999 

Katastrální území: Doudlevce
Parcelní čísla: 553, 554

Důvod ochrany: cenná plocha z krajinářského, botanického a historického hlediska, výskyt společenstev křovin a křovinných lesních plášťů mírně  teplých oblastí, suchomilné a teplomilné travinobylinné vegetace, společ. luk a pastvin na vlhkých a stř. vlh. stanovištích

 

 

 

 

 

Park Křimická 

 

Registrační číslo: 9405
Datum registrace: 15.1.2001

Katastrální území: Skvrňany
Parcelní čísla:  část 16/1

Důvod ochrany: cenná plocha z krajinářského a dendrologického

 

Skvrňanský hřbitov

 Skvrňanský hřbitov

Registrační číslo: 0501
Datum registrace: 15.1.2001

Katastrální území: Skvrňany
Parcelní čísla:  2074, 2071, 2070

 Důvod ochrany: lokalita cenná z hlediska krajinářského a dendrologického

 

 

 

 

 

 

 

 

Alej v Kaplířově ulici 

Alej v Kaplířově ulici

Registrační číslo: 9504
Datum registrace: 22.1.2001

Katastrální území: Plzeň
Parcelní čísla: 10471/1, 10476/1

Důvod ochrany: lokalita cenná z hlediska krajinářského a dendrologického

 

 

 

 

 

 

Parkové úpravy na Masarykově náměstí 

 

Registrační číslo: 9501
Datum registrace: 7.3.2001

Katastrální území: Plzeň
Parcelní čísla: 6011/1, 6011/5-13

 Důvod ochrany: cenná parkově upravená plocha, zeleň v centrální části města

 

Mez severně od Radobyčic

Mez severně od Radobyčic

Registrační číslo: 8703
Datum registrace: 7.3.2001

Katastrální území: Plzeň
Parcelní čísla: 572/1

Důvod ochrany: lokalita cenná z hlediska krajinářského, ekostabilizační fce., výskyt suchomilné a teplomilné travinobylinné vegetace

 

 

 

 

 

 

Meditační zahrada

Meditační zahrada

Registrační číslo: 8604
Datum registrace: 15.1.1999

Katastrální území: Doudlevce
Parcelní čísla: 616/1, 613/2

 Důvod ochrany:  cenná plocha z krajinářského, botanického a historického hlediska

 

 

 

 

 

 

Tyršův sad 

Tyršův sad

Registrační číslo: 9602
Datum registrace: 18.1.1999

Katastrální území: Valcha
Parcelní čísla: 860/1, 860/8, 860/22, 860/21

Důvod ochrany:  cenná plocha z krajinářského , botanického a historického hlediska

 

 

 

 

 

 

Parkové úpravy na náměstí Míru 

Parkové úpravy na náměstí Míru

Registrační číslo: 9503
Datum registrace: 12.3.2001

Katastrální území: Plzeň
Parcelní čísla: 6677/2-17

Důvod ochrany: hygienická, estetická, klimatická a rekreační fce

 

 

 

 

 

 

Park na náměstí Českých bratří

 

Registrační číslo: 9502
Datum registrace: 7.5.2001

Katastrální území: Plzeň
Parcelní čísla: 8589/6, 8589/8, 8589/9, 8600/1-4, 6-8;8601/1-4; 8602/2, 8609/1, 8609/2

Důvod ochrany: cenná parkově upravená plocha s okrasnými a jinými dřevinami

     

Hrádecká Homolka

 Hrádecká Homolka

Registrační číslo: 6401
Datum registrace: 28.6.2001 

Katastrální území: Červený Hrádek u Plzně 
Parcelní čísla: 566/1, 566/3, 567/1, 567/2, 567/3

Důvod ochrany: lokalita cenná z hlediska krajinářského, ekostabilizační fce, borové doubravy na kyselých podkladech mírně teplých oblastí

 

 

 

 

 

 

Park Habrmannovo náměstí

Park Habrmanovo náměstí

Registrační číslo: 7404
Datum registrace: 15.1.2001

Katastrální území: Doubravka
Parcelní čísla: 1540

Důvod ochrany: lokalita cenná z hlediska krajinářského a dendrologického

 

 

 

 

 

 

Park Potoční

Park Potoční

Registrační číslo: 7401
Datum registrace: 14.11.2000

Katastrální území: Doubravka
Parcelní čísla: 2149/1, 2149/2, 2150

Důvod ochrany: lokalita cenná z hlediska krajinářského a dendrologického

 

 

 

 

 

 

Park v Homolkách

Park v Homolkách

Registrační číslo: 7403
Datum registrace: 30.9.1996

Katastrální území: Doubravka
Parcelní čísla: 1255/52, 1255/47část, 1255/50, 1257, 1261/17, 1261/19, 1261/12, 2607, 2608

Důvod ochrany: lokalita cenná z hlediska krajinářského, ekostabilizační fce

 

 

 

 

 

 

Lobezký park 

 

Registrační číslo: 8504
Datum registrace: 9.10.1996

Katastrální území: Lobzy
Parcelní čísla: 691/1, 692

Důvod ochrany: cenná plocha z krajinářského , botanického a historického hlediska

 

Hřbitov U sv. Jiří 

 Hřbitov U sv. Jiří

Registrační číslo: 7402
Datum registrace: 24.5.1999

Katastrální území: Doubravka
Parcelní čísla: 2420/1, 2420/2, 2423

Důvod ochrany: cenná plocha z krajinářského , botanického a historického hlediska

 

 

 

 

 

 

Ústřední hřbitov

Ústřední hřbitov

Registrační číslo: 7503
Datum registrace: 31.5.1999

Katastrální území: Doubravka;  k.ú. Újezd, parc. č. 1102/1
Parcelní čísla: 2275/3,7,8,9,13,15,16,17;2296; 2297/1-11; 2298; 2299; 2300; 2301; 2302/1,2 

Důvod ochrany:  cenná plocha z hlediska krajinářského, botanického a historického

 

 

 

 

 

 

Židovský hřbitov 

Židovský hřbitov

Registrační číslo: 7504
Datum registrace: 1.11.1999

Katastrální území: Doubravka
Parcelní čísla: 2830, 2831

Důvod ochrany: lokalita cenná z hlediska krajinářského i historického

 

 

 

 

 

 

Alej k papírně 

 

Registrační číslo: 7302
Datum registrace: 27.6.2001

Katastrální území: Bukovec
Parcelní čísla: 509/1,2, 7, 8; 510/2, 7, 10-12

Důvod ochrany: lokalita cenná z hlediska krajinářského, ekostabilizační fce

 

Remíz u Újezda

 

Registrační číslo: 6402
Datum registrace: 20.7.2001

Katastrální území: Újezd
Parcelní čísla: 1031, část 1030

Důvod ochrany:  remíz v intenzivní zeměď krajině - ekolog.stabilizační funkce

 

Zaklesnutý meandr u Lobez 

 

Registrační číslo: 7501
Datum registrace: 20.2.2002

Katastrální území: Lobzy; Božkov 
Parcelní čísla: k.ú.Lobzy p.č. 182/1 - 5, k.ú. Božkov p.č. 726/1

 Důvod ochrany:  lokalita cenná z hlediska geologického a geomorfologického

     

Stráň západně od Chlumu 

 Stráň západně od Chlumu

Registrační číslo: 7301
Datum registrace: 21.2.2002

Katastrální území: Bukovec; Doubravka 
Parcelní čísla: k.ú. Bukovec p.č. 459/1, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, část 695; k.ú. Doubravka p.č. 2428, 2430, 2431

Důvod ochrany: lesní a křovinná společenstva se zbytky původní vegetace

 

 

 

 

 

Mokřad u Ovčína

 

Registrační číslo: 0402
Datum registrace: 27.1.1999

Katastrální území: Křimice
Parcelní čísla: 753/2 část, 885/1,2; 885/4,5;  886/1, 2, 3; 890/41, 890/43

Důvod ochrany:  lokalita cenná z hlediska krajinářského, ekostabilizační fce

 

Křimický hřbitov

 

Registrační číslo: 1301
Datum registrace: 24.5.1999

Katastrální území: Křimice
Parcelní čísla: 1101, 1102, 1103

Důvod ochrany:  cenná plocha z krajinářského, botanického a historického hlediska

    

Parčík u Lobkowiczké hrobky

 

Registrační číslo: 1401
Datum registrace: 1.11.1999

Katastrální území: Křimice
Parcelní čísla: 407,408/1, 408/2, 409, 410/1, část 410/2, 411, 412, 413/1, 413/2, 414

Důvod ochrany:  cenná lokalita z hlediska historického a krajinářského

    

Dolov

Dolov

Registrační číslo: 0401
Datum registrace: 6.11.2001

Katastrální území: Křimice
Parcelní čísla: 873/1-4; 873/8,9,10, 874/6, 874/1, 912/1, 2, 1289, 1399, 1400/1,2;

Důvod ochrany: lokalita cenná z hlediska krajinářského, ekostabilizační fce,  třešňový extenzivně obhospodařovaný selský sad

 

 

 

 

 

 

Zámecký park v Křimicích 

Zámecký park v Křimicích

Registrační číslo: 0303
Datum registrace: 7.9.2000

Katastrální území: Křimice
Parcelní čísla: 595/1, 7, část 594

Důvod ochrany: cenná plocha z krajinářského, dendrologického a historického hlediska

 

 

 

 

 

 

Litický hřbitov

 Litický hřbitov

Registrační číslo: 0701
Datum registrace: 14.11.2000

Katastrální území: Litice u Plzně
Parcelní čísla: 2151/1

Důvod ochrany: lokalita cenná z hlediska krajinářského, esteticky hodnotný sídelní výtvor

 

 

 

 

 

 

Hrad v Liticích 

 Hrad v Liticích

Registrační číslo: 0702
Datum registrace: 23.5.2001

Katastrální území: Litice u Plzně
Parcelní čísla: 1562/1, 1563/1, 1563/2

Důvod ochrany: lokalita cenná z hlediska krajinářského, ekostabilizační fce, výskyt společenstev křovin a křovinných lesních plášťů mírně  teplých oblastí, suťových listnatých lesů, společenstev skal a skalních štěrbin

 

 

 

 

 

Radčická cihelna 

Radčická cihelna

Registrační číslo: 0301
Datum registrace: 16.1.2001

Katastrální území: Radčice u Plzně
Parcelní čísla: 604, 606, 609/1, 609/2, 609/3

Důvod ochrany: cenná plocha z krajinářského , botanického a historického hlediska

 

 

 

 

 

 

Terasy nad Radčicemi 

 

Registrační číslo: 0302
Datum registrace: 16.1.2001 

Katastrální území: Radčice u Plzně
Parcelní čísla: 639, 640, 641

Důvod ochrany: lokalita cenná z hlediska krajinářského

   

Radčický hřbitov

 

Registrační číslo: 0304
Datum registrace: 24.5.1999

Katastrální území: Radčice u Plzně
Parcelní čísla: 645, 644, 643

Důvod ochrany: lokalita cenná z hlediska krajinářského a historického

 

Starý úvoz

Starý úvoz

Registrační číslo: 0305
Datum registrace: 15.1.2001

Katastrální území: Radčice u Plzně
Parcelní číslo: 602

Důvod ochrany: lokalita cenná z hlediska krajinářského a historického

 

 

 

 

 

 

Alej ke Kačí louži

 Alej ke Kačí louži

Registrační číslo: 8702
Datum registrace: 26.1.2001

Katastrální území: Černice
Parcelní číslo: 287

Důvod ochrany: lokalita cenná z hlediska krajinářského, ekostabilizační fce

 

 

 

 

 

 

Koridor na Dolejším Černicku 

 Koridor na Dolejším Černicku

Registrační číslo: 7801
Datum registrace: 24.1.2001

Katastrální území: Černice
Parcelní čísla: 1542/2, 1549/1, 1550/1, 1554/1, 1554/2, 1555/2, 1555/3, 1925/1, 1925/4

Důvod ochrany: lokalita cenná z hlediska krajinářského, ekostabilizační fce v zemědělské krajině

 

 

 

 

 

 

Stráň u Černického mlýna 

Stráň u Černického mlýna

Registrační číslo: 8701
Datum registrace: 14.2.2001

Katastrální území: Černice
Parcelní číslo: 264

Důvod ochrany: lokalita cenná z hlediska krajinářského, ekostabilizační fce

 

 

 

 

 

 

Mokřad v Hačkách

 Mokřad v hačkách

Registrační číslo: 8802
Datum registrace: 9.12.1998

Katastrální území: Černice
Parcelní číslo: 1750, 1746/2, část 1745/2, 1745/1, část 1746/1, část 1730, 1744, 1740, 1738/4

Důvod ochrany: cenná plocha z krajinářského i botanického hlediska

    

 

 

 

 

 

Terasy u Černického hřbitova 

Terasy u Černického hřbitova

Registrační číslo: 8705
Datum registrace: 20.2.2001

Katastrální území: Černice
Parcelní čísla: 1759, 1760, 1761, část 1774/1, 1774/2, část 1775/1, 1781, 1782, 1783, 1784

Důvod ochrany: lokalita cenná z hlediska krajinářského, ekostabilizační fce., výskyt suchomilných a teplomilných travinobylinných lučních společenstev

 

 

 

 

 

 

Černický hřbitov 

černický hřbitov

Registrační číslo: 8801
Datum registrace: 14.4.1999

Katastrální území: Černice
Parcelní číslo: 1769

 Důvod ochrany: cenná plocha z krajinářského i botanického hlediska

 

 

 

 

 

 

Zámecký park v Malesicích 

Zámecký park v Malesicích

Registrační číslo: 0306
Datum registrace: 25.2.2004

Katastrální území: Malesice
Parcelní čísla: 3, 6/2

Důvod ochrany: lokalita cenná z hlediska krajinářského, ekostabilizační fce., anglický park obklopující barokní zámek z 1. pol. 18. století

 

 

 

 

 

 

 

 Remíz ve Lhotě

 Remíz ve Lhotě

Registrační číslo: 1701
Datum registrace: 14.10.1996

Katastrální území: Lhota u Dobřan
Parcelní číslo: 572

Důvod ochrany: lokalita cenná z hlediska krajinářského, ekostabilizační fce.

© 2023 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu